Available courses

Welcome to our course Learn Dutch in DC for Beginners.

As this will probably be your first experience with learning the Dutch language, we shall focus on the most practical language skills that you may use in dayly life: introducing your self, making a phone call, go shopping, ... We shall of course also start with the difficulties in pronounciation and the basic grammar rules. In the meanwhile we hope to show you interesting things about life and culture in Belgium and the Netherlands.

Welkom bij onze cursus Nederlands in DC voor het tweede niveau. Je hebt ondertussen al een behoorlijke basiskennis van de Nederlandse grammatica. Je beschikt over een actieve woordenschat van circa 1000 woorden die je al redelijk vlot kan gebruiken in de tegenwoordige tijd. In deze cursus gaan we leren om meer complexe, samengestelde zinnen, te gebruiken en leren we de verschillende vormen van de verleden tijd. We volgen opnieuw de soapserie die we al kennen uit de basis cursus. Op basis van deze soap leren we weer tal van nieuwe woorden en taalhandelingen, maar we maken ook kennis met andere aspecten van het leven in Vlaanderen en Nederland. Het tekstboek 'Vanzelfsprekend' gaat daarbij nog vooral over Vlaanderen; in de les en op deze website vullen we dat aan met allerlei wetenswaardigheden over Nederland.

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die al de basiscursus en de intermediate cursus van Learn  Dutch in DC hebben gevolgd, of voor cursisten die op een andere manier al voldoende kennis van het Nederlands hebben verworven op niveau A2 van het Europees Referentiekader voor talenkennis.

In deze vervolgcursus leer je hoe je je vlotter kan uitdrukken in het Nederlands en verwerf je heel wat bijkomende informatie over de grammatica en spelling.

De cursus bestaat uit 24 lessen. De lessen worden opgebouwd rond een 12-tal thema's of onderwerpen. Het is de bedoeling om in de eerste les vooral te focussen op informatie, waarbij we ook aandacht besteden aan grammatica en spelling of aan nieuwe taalfuncties. De tweede les laat jullie aan het woord. Met presentaties, rollenspel, discussies, of schrijfoefeningen kunnen jullie actief de woordenschat, grammatica en andere taalfuncties toepassen.

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die al de basiscursus en de intermediate cursus van Learn  Dutch in DC hebben gevolgd, of voor cursisten die op een andere manier al voldoende kennis van het Nederlands hebben verworven op niveau A2 van het Europees Referentiekader voor talenkennis.

In deze vervolgcursus leer je hoe je je vlotter kan uitdrukken in het Nederlands en verwerf je heel wat bijkomende informatie over de grammatica en spelling.

De cursus bestaat uit 24 lessen. De lessen worden opgebouwd rond een 12-tal thema's of onderwerpen. Het is de bedoeling om in de eerste les vooral te focussen op informatie, waarbij we ook aandacht besteden aan grammatica en spelling of aan nieuwe taalfuncties. De tweede les laat jullie aan het woord. Met presentaties, rollenspel, discussies, of schrijfoefeningen kunnen jullie actief de woordenschat, grammatica en andere taalfuncties toepassen.

Welkom bij onze cursus Nederlands in DC voor het tweede niveau. Je hebt ondertussen al een behoorlijke basiskennis van de Nederlandse grammatica. Je beschikt over een actieve woordenschat van circa 1000 woorden die je al redelijk vlot kan gebruiken in de tegenwoordige tijd. In deze cursus gaan we leren om meer complexe, samengestelde zinnen, te gebruiken en leren we de verschillende vormen van de verleden tijd. We volgen opnieuw de soapserie die we al kennen uit de basis cursus. Op basis van deze soap leren we weer tal van nieuwe woorden en taalhandelingen, maar we maken ook kennis met andere aspecten van het leven in Vlaanderen en Nederland. Het tekstboek 'Vanzelfsprekend' gaat daarbij nog vooral over Vlaanderen; in de les en op deze website vullen we dat aan met allerlei wetenswaardigheden over Nederland.

Welcome on the E-learning platform of Learn Dutch in DC! These web pages are meant for students that take one of our private classes. It provides texts, presentations, video links or audio tracks that you may use as back up or additional exercises together with the one on one instruction classes. Your teacher may also use it for assignments and quizzes or for making practical arrangements about your class.

Veel plezier met je Nederlandse les!